Fållnäs gård

Fållnäs gård var ett säteri redan under medeltiden. Den nuvarande slottsanläggningen, bestående av sex parställda flyglar uppfördes mellan åren 1780 och 1807 efter ritningar av Erik Palmstedt.
Fållnäs är byggnadsminne sedan 1991.

Gården har idag ett aktivt jord- och skogsbruk kompletterat med uthyrning av permanentbostäder

JULMARKNAD
Söndag den 18 december kl 10 - 15
Viltkött, vildsvin, rådjur, vildand, rökt och fryst
Ost
Ägg
Kött
Fårskinn
Café
Vägbeskrivning:
Hitta till Fållnäs Gård och Konsthallen:

Länk till karta från Eniro Fållnäs Gård


www.visitnynashamn.se