Fållnäs Gård

Fållnäs gård var ett säteri redan under medeltiden. Den nuvarande gårdsbilden bestående av sex parställda flyglar uppfördes mellan åren 1780 och 1807 efter ritningar av Erik Palmstedt. Fållnäs är byggnadsminne sedan 1991.

 

Välkommen till Fållnäs Gård! Skriv gärna upp er på nyhetsbrevet för att få löpande information om viltkött, marknader mm