Historia

Fållnäs Gård ligger mellan Fållnäsviken och Himmerfjärden i Sorunda socken och Nynäshamns kommun på Södertörn. Gårdens nuvarande byggnader uppfördes under 1700-talets slut efter ritningar av arkitekten Erik Palmstedt och är sedan 1991 ett staligt byggnadsminne. Fållnäs anses jämte Fituna ha varit Sorundas äldsta säterier och de två mest betydelsefulla gårdarna i Sorunda socken.