Fållnäs Gård

Fållnäs gård var ett säteri redan under medeltiden. Den nuvarande slottsanläggningen, bestående av sex parställda flyglar uppfördes mellan åren 1780 och 1807 efter ritningar av Erik Palmstedt. Fållnäs är byggnadsminne sedan 1991.